PHÂN HỮU CƠ VI SINH EAKMAT

Phân Hữu Cơ Vi Sinh Eakmat

          Phân Hữu Cơ Vi Sinh Eakmat

Thành phần: Hữu cơ: 15%; Axit Humic: 2,5%; N-P2O5HH – K2O: 1% – 0,5% – 0,5%; Zn: 500ppm; B: 200ppm; Vi sinh vật cố định đạm, phân giải lân: 1 x 10^6 CFU/gam (Bào tử). Các nguyên tố trung, vi lượng: Mg, Ca, Cu, Fe, Ni, Mo… các chất kích thích sinh trưởng thúc đẻ nhánh, chống vàng lá, rụng hoa, quả. Các chủng nấm Trichoderma.

Phân Hữu Cơ Vi Sinh Eakmat

            Phân Hữu Cơ Vi Sinh Eakmat

Tác dụng: Phân hữu cơ vi sinh EaKmat ngoài tác dụng cung cấp dưỡng chất cho cây, gồm: Đa lượng NPK, trung vi lượng…giúp cho đất tơi xốp, cung cấp vi sinh vật có ích trong đất, giúp cho cây trồng sinh trưởng, phát triển khoẻ, còn có khả năng đề kháng cao với các loại sâu bệnh, do có chủng nấm đối kháng Trichoderma có tác dụng hạn chế nhiều loại nấm hại trong đất. Tăng năng suất, chất lượng nông sản sạch và thân thiện với môi trường.