GIỚI THIỆU

Cơ sở pháp lý Công ty TNHH Dinh dưỡng Cây trồng EAKMAT
Cơ sở pháp lý Công ty TNHH Dinh dưỡng  Cây trồng EAKMAT

Cơ sở pháp lý Công ty TNHH Dinh dưỡng Cây trồng EAKMAT

CƠ SỞ PHÁP LÝ    Viện Khoa học kỹ thuật NLNTN đã Thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, ngày 05/9/2005 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và Thông…

Tính năng công dụng của phân bón Eakmat
Tính năng công dụng của phân bón Eakmat

Tính năng công dụng của phân bón Eakmat

     Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm phân bón hữu cơ, để lựa chọn phân bón nào cho hiệu quả với cây trồng là một vấn đề ngang giải. Để giải quyết vấn đề đó…