Cơ sở pháp lý Công ty TNHH Dinh dưỡng Cây trồng EAKMAT

CƠ SỞ PHÁP LÝ

x

   Viện Khoa học kỹ thuật NLNTN đã Thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, ngày 05/9/2005 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa Học Công Nghệ về việc ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học để sản xuất các loại giống cây trồng; khảo nghiệm, phân tích đất, thổ nhưỡng; sản xuất các loại chế phẩm phân bón, dinh dưỡng phục vụ nông nghiệp.

   Tháng 12 năm 2008, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông – Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) (là một Viện nghiên cứu về các loại cây trồng trong khu vực Tây Nguyên của Việt Nam; được thành lập theo Quyết định số 930/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, là đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã tiến hành thành lập công ty TNHH Dinh dưỡng Cây trồng EaKmat. Mục đích, biến những kết quả nghiên cứu về dinh dưỡng cây trồng để sản xuất những sản phẩm Phân hữu cơ Sinh học, phân hữu cơ Vi sinh, phân bón chức năng, phân bón lá, có chất lượng tốt dùng cho: Cà phê, hồ tiêu, điều, cao su…

  1. Công ty thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật

     về sản xuất phân bón.

– Phân EAKMAT nằm trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam theo Thông tư 43/2009/TT-BNNPTNT.

Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón và  thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.  

  • PHÂN HỮU CƠ VI SINH  EAKMAT – Phù hợp với tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001: 2008 và Thông tư 43/2009 TT/ BNN&PTNT của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành.
  • PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC EAKMAT – Phù hợp với tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001: 2008 và Thông tư 43/2009 TT/ BNN&PTNT của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành.

Công ty đã được cấp giấy phép sản xuất với Mã số giấy phép: 0500.68.0716 cho nhà máy sản xuất Phân bón EaKmat. Nhà máy được đặt tại Thôn 10, xã Hòa Thắng, tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN

QUY CHUẨN QUỐC GIA ( HỢP QUY )

 Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Sản vùng II thuộc Bộ Nông Nghiệp cấp chứng nhận phân Hữu Vi sinh EAKMAT và phân Hữu Sinh học EAKMAT phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.  

– TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 

Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Sản vùng II Bộ Nông Nghiệp cấp chứng nhận Phân bón EAKMAT Đạt tiêu chuẩn Việt Nam  ISO 9001: 2008

-Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Sản vùng III Bộ Nông Nghiệp cấp chứng nhận Phân bón EAKMAT Đạt tiêu chuẩn Việt Nam  ISO 9001: 2008

Hợp quuy

Giấy chứng nhận hợp quy

Giấy chứng nhận ISO 9001 : 2008

Giấy chứng nhận ISO 9001 : 2008

 

Nguồn: Phân bón Eakmat

Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.