Giới thiệu về công ty TNHH Dinh dưỡng cây trồng Eakmat

Công ty TNHH Dinh dưỡng Cây trồng EaKmat được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên liên doanh thành lập tháng 12 năm 2008.

Mục đích, biến những kết quả nghiên cứu về dinh dưỡng cây trồng để sản xuất những sản phẩm Phân hữu cơ Sinh học, phân hữu cơ Vi sinh, phân bón chức năng, phân bón lá, có chất lượng cao, chuyên dùng cho: Cà phê, tiêu, cao su, điều…

Cong ty là cầu nối của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên trong việc chuyển giao những thành tựu khoa học công nghệ về phân bón đến với nông dân; các sản phẩm được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại, đáp ứng cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững, góp phần thiết thực trong việc nâng cao chất lượng nông phẩm, nâng cao thu nhập cho nông dân và bảo vệ môi trường. Với mục tiêu:

“Khoa học – Chất lượng – Hiệu quả”

  1. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới và nâng cao trình độ chuyên môn.
  2. Nâng cao trình độ quản lý. điều hành, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển bền vững của Công ty trong mọi lĩnh vực.
  3. Thường xuyên cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
  4. Nâng cao, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng; chú trọng sử dụng bộ máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.

Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.