Một số hình ảnh của công ty EAKMAT

Một vài hình ảnh quá trình xây dựng công ty:

Xây dựng nhà xưởng

                                                   Xây dựng nhà xưởng

Thi công nhà xưởng 04

                                               Thi công nhà xưởng 04

Thi công nhà xưởng

                                                  Thi công nhà xưởng

 

 

Hình ảnh cán bộ và một vài hoạt động của công ty:

 Tập thể cán bộ, công nhân viên công ty

                             Tập thể cán bộ, công nhân viên công ty

Họp, làm việc trong nội bộ công ty

                                            Họp, làm việc trong nội bộ công ty

 

Họp, làm việc trong nội bộ công ty

                                      Kí kết thoả ước giữa phòng sản xuất và phòng tiêu thụ

 

Làm việc với chuyên gia nước ngoài

                                    Làm việc với chuyên gia nước ngoài

Chuyên gia nước ngoài thăm nơi sản xuất phân bón

                            Chuyên gia nước ngoài thăm phân xưởng sản xuất phân bón

Làm việc với chuyên gia nước ngoài

                                      Chụp ảnh lưu niệm với công nhân sản xuất

Hội nghị khách hàng Tỉnh Gia Lai, Kon Tum năm 2016.

                            Hội nghị khách hàng Tỉnh Gia Lai, Kon Tum năm 2016.

Tiếp xúc với các đại lý, cá nhân để giới thiệu sản phẩm, hình ảnh công ty

             Tiếp xúc với các đại lý, cá nhân để giới thiệu sản phẩm, hình ảnh công ty

Hình ảnh mua bán trong ngày

                                               Hình ảnh mua bán trong ngày

Khen thưởng nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

                        Khen thưởng nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Khen thưởng nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

                      Khen thưởng nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoạt động thể dục thể thao được đẩy mạnh.

                             Hoạt động thể dục thể thao được đẩy mạnh.

 Hoạt động thể dục thể thao được đẩy mạnh.

                               Hoạt động thể dục thể thao được đẩy mạnh.

 

 

 

 

 

Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.