HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan cao kỷ lục trong vòng 2 năm do nguồn cung giảm xuất phát từ ảnh hưởng của tình hình hạn hán kéo dài.

Nhìn chung, mức giá của tất cả các loại gạo đều tăng. Giá gạo trắng 5% tấm được chào bán với mức giá khoảng 424 USD/tấn so với mức giá trước đó khoảng 397 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo…