phân bón vi sinh eakmat

Danh sách những đơn vị được cấp phép sản xuất phân bón cập nhật tháng 11
Danh sách những đơn vị được cấp phép sản xuất phân bón cập nhật tháng 11

Danh sách những đơn vị được cấp phép sản xuất phân bón cập nhật tháng 11

Trong hơn 10 năm qua, Nhà nước đã có nhiều Nghị định về quản lý phân bón được ban hành. Có thể kể đến một số văn bản tiêu biểu như: Nghị định 113/2003/NĐ-CP (ban hành ngày 7/10/2003), Nghị định…