phân bón vi sinh eakmat

Khen thưởng cuối năm
Khen thưởng cuối năm

Khen thưởng cuối năm

Khen thưởng là điều không thể thiếu trong mỗi công ty nhằm khuyến khích tinh thần làm việc của nhân viên. Có một câu nói như sau “Một vạn tiền công không bằng một đồng tiền thưởng”. Cứ đến mỗi…